Στοιχεία επικοινωνίας

Έδρα: Αγίου Διονυσίου 22,
Πειραιάς, Τ.Κ. 18540
Τηλ. Έδρας: 210-4134605
Fax έδρας: 210-4133395

Υποκατάστημα: Θέση Παναγία, Μάνδρα Αττικής Τ.Κ. 19600 Fax: 210-5558289

Τηλ. Κέντρο: 211 – 55 59 000

Στοιχεία επικοινωνίας